KURUMSAL

Gemi İnşa Sanayi Dergisi

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nce 2002 yılında yayın hayatına başlayarak, gemi inşa ve denizcilik alanındaki faaliyetler ve gelişmelerle ilgili dünyadaki güncel konuları yansıtmayı ilke edinen “Gemi İnşa Sanayi Dergisi”; denizciliğe gönül veren, bu alanda faaliyette bulunan tüm kesimlerin ve gemi inşa camiasının görüşlerinin paylaşılması, sorunlarının, çözüm önerilerinin ve ortak ihtiyaçlarının duyurulması konularında ‘iletişim platformu’ görevini yerine getiriyor.

Gemi İnşa Sanayi Dergisi denizcilik sektörünün ve gemi inşa sanayinin ‘iletişim platformu’ olma misyonu doğrultusunda; T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Deniz Ticaret Odası, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) başta olmak üzere, ilgili birlik, dernek ve odalar tarafından düzenlenen her türlü etkinlikle ilgili haberleri yayınlamak, yetkili, temsilci ve uzmanların sektör, ekonomi ve siyasetteki gelişmelerle ilgili değerlendirme, yorum ve görüşlerini yansıtma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, sektörle bağıntılı tüm alanlarla ilgili (Ekonomi, Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık, Tarih vb.) uzmanların, akademisyenlerin ve temsilcilerinin bakış açılarını yayınladığı (haber, makale ve röportajlarla) doğru ve net bir şekilde yansıtarak, sektörün geniş perspektifli görünümünü okuyucularına sunuyor.

Gemi inşa sanayiyle ilgili tüm kuruluşlara dağıtımı yapılan ve geniş bir kitleye hitap eden “Gemi İnşa Sanayi Dergisi”, yukarıda belirtilen işlevler beraberinde, armatörlerimizi, tersanelerimiz için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, ekipman ve hizmetleri temin edebilecek kuruluşların reklam tanıtımlarının yaygın olarak yapılması için en uygun ortamı sağlıyor.

Gemi İnşa Sanayi Dergisi, üçer aylık periyotlarla dört sayı Türkçe, yılda bir sayı İngilizce olmak üzere, toplam beş sayı yayınlanmakta olup, 2,500 adet basılmaktadır. İngilizce dergimiz ise fuarlara katılım olduğunda 5.000 adet baskıya kadar çıkabilmektedir.

 

Sayı 45Sayı 46Sayı 47

 

Sayı 48 (İngilizce)